Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováček, Karel
dc.contributor.authorČermáková, Kateřina
dc.contributor.refereeProcházka, Rudolf
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:30Z
dc.date.available2012-09-18cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:30Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51993
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9578
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací ekonomicko-geografických teorií při analýze struktury středověké městské sítě. V úvodních kapitolách je popsáno několik teorií (především teorie centrálních míst) a jejich dosavadní využití v archeologii. Součástí práce je případová studie, v níž bylo sledováno rozmístění středověkých měst v jihozápadních Čechách. Tato studie zahrnující 132 měst v období let 1230-1420 vychází z principů teorie centrálních míst.cs
dc.format169 s., 26 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectteorie centrálních místcs
dc.subjectteorie světových systémůcs
dc.subjectanalýza dostupnostics
dc.subjectstředověké městocs
dc.subjectjihozápadní Čechycs
dc.subjectměstská síťcs
dc.subjectstředověká struktura osídlenícs
dc.titleMěsta jako centrální místa českého středověkucs
dc.title.alternativeTowns as Central Places of Medieval Bohemiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on application of economic and geographic theories in study of medieval town structure. Preface chapters are concerned on describing geographical and economic theories (particularly the Central Place Theory) and showing some examples of their successful application in archaeology. The case study presents an attempt to analyze system of medieval towns in south-west Bohemia. This access is based on the Central Place Theory principles. Investigated region include 132 medieval towns which were examined in period 1230-1420.en
dc.subject.translatedcentral place theoryen
dc.subject.translatedworld-system theoryen
dc.subject.translatedsite catchment analysisen
dc.subject.translatedmedieval townen
dc.subject.translatedsouth-west Bohemiaen
dc.subject.translatednetwork of townsen
dc.subject.translatedmedieval settlement structureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Cermakova.pdfPlný text práce6,11 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce892,64 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_Prochazka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova.pdfPrůběh obhajoby práce131,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.