Název: Problematika obydlí v době bronzové a době halštatské
Další názvy: The issue of dwellings in the Bronze Age and Hallstatt period
Autoři: Polívková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Chvojka, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9581
Klíčová slova: doba bronzová;doba halštatská;obydlí;sídliště;stavby se zahloubenou podlahou;stavby nadzemní kůlové konstrukce;konstrukční prvky
Klíčová slova v dalším jazyce: bronze age;hallstatt period;dwelling;settlement;sunken-floored house;aboveground house;construction elements
Abstrakt: Cílem práce je poznání problematiky obydlí v době bronzové a době halštatské. Dalším sledovaným typem otázek je, jaké byly typy obydlí v době bronzové a době halštatské. Dále byl zkoumán vývoj obydlí v jednotlivých kulturách a jejich stav dochování. V Čechách patří mezi nejčastěji nalezené typy obydlí stavby se zahloubenou podlahou a obydlí nadzemní kůlové konstrukce. Problematika obydlí stála po dlouhou dobu v pozadí výzkumů. V současné době již známe poměrně mnoho prozkoumaných sídlišť s nálezy obydlí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work is knowledge the issue of housing in the Bronze Age and Hallstatt period. The thesis follows what types of questions were dwelling in the Bronze Age and Hallstatt period. Furthermore examined the development of housing in different cultures and their state of preservation. In Bohemia are supported construction with a recessed floor and aboveground dwellings. The issue of housing has long been a research interest in the background. Nowadays know quite a few settlements with the findings relics of dwellings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PolivkovaLenka_ProblematikaObydli.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce120,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova_Chvojka_OP.pdfPosudek oponenta práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova.pdfPrůběh obhajoby práce230,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9581

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.