Název: Hlubinné dobývání zlata v Kašperských Horách
Další názvy: Deep gold mining in Kašperské Hory
Autoři: Kašák, Karel
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Hrubý, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9584
Klíčová slova: dolování;zlato;archeologický výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: minig;gold;archaeological research
Abstrakt: Předkládaná práce je souhrnem současných poznatků o montánních aktivitách na území bývalého královského horního města Kašperské Hory. Práce prezentuje archeologický výzkum z let 2008-2010, který odhalil relikty důlních děl v prostoru města.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents a summary of current discoveries of mining activities on the property of former royal mining town Kašperké Hory. The work presents the archaeological research of the years 2008-2010, which has revealed relics of the mining works in the area of the city.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kasak DP 2010 kompl.pdfPlný text práce14,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasak - Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasak - Hruby OP.pdfPosudek oponenta práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasak.pdfPrůběh obhajoby práce169,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9584

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.