Název: Raná díla Jane Austen
Další názvy: Jane Austen's Juvenilia
Autoři: Přibáňová, Nelli
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9593
Klíčová slova: romány v dopisech;konvence sentimentální prózy;rétorika;psychologické pojetí;způsob psaní;parodie;nadsázka;ironie;vlastnosti sentimentálních postav;srovnání děl
Klíčová slova v dalším jazyce: epistolary novel;stereotypes of sentimental novel;rhetoric;psychological approach;way of writing;parody;exaggeration;irony;qualities of sentimental characters;comparison of literary works
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá ranou tvorbou Jane Austen, konkrétně kratším příběhem ve formě dopisů nazvaným Láska a přátelství (1790) a novelou Lady Susan (1793-4). Hlavním cílem práce bylo zachytit vývoj Jane Austen jakožto dospívající autorky za pomoci podrobné analýzy obou děl a na základě vhodných úryvků názorně ilustrovat techniky, jež autorka využila k ostré kritice tehdejší sentimentální prózy. Hojně využívanými literárními prostředky jsou například nadsázka nebo parodie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concentrated on two of Jane Austen?s earlier works, namely ?Love and Freindship? written in 1790 and Lady Susan created in 1793-4. The aim is to observe and determine the development of young Jane Austen as the authoress expressing strong criticism of sentimental novels of those days utilising literary devices such as exaggeration or lampoon.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis_Nelli_Pribanova.pdfPlný text práce382,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribanova V.pdfPosudek vedoucího práce95,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribanova O.pdfPosudek oponenta práce110,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribanova P.pdfPrůběh obhajoby práce115,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.