Název: Sociální kritika v díle Charlese Dickense
Další názvy: Social Criticism in the novels of Charles Dickens
Autoři: Petříková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Quinn, Justin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9598
Klíčová slova: sociální kritika;Charles Dickens;19. století;práce dětí;viktoriánská doba;ženské postavy;prostituce;zacházení s dětmi;americká společnost;průmyslová revoluce;vězení;vzdělávací instituce
Klíčová slova v dalším jazyce: social criticism;Charles Dickens;19th century;child labour;victorian times;women characters;prostitution;treatment of children;american society;industrial revolution;prisons;educational institution
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá Charlesem Dickensem a jeho zájmem o sociální problémy viktoriánské doby. Práce analyzuje některá jeho díla, za jejichž pomoci osvětluje jeho přesvědčení. Mezi ně patří David Copperfield, Americké poznámky, Oliver Twist, Vánoční koleda, Mikuláš Nickleby a Zlé časy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Charles Dickens? concern with social issues of the Victorian era. It analyzes several of his novels from the point of view of social criticism and explains some of his beliefs and ideas in relation to them, mainly David Copperfield, American Notes for General Circulation, The Adventures of Oliver Twist, A Christmas Carol, Nicholas Nickleby and Hard Times.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eliska Petrikova - Undergraduate thesis.pdfPlný text práce238,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova V.pdfPosudek vedoucího práce82,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova O.pdfPosudek oponenta práce96,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova P.pdfPrůběh obhajoby práce26,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9598

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.