Název: Historický vývoj Labouristické strany
Další názvy: Historical development of the Labour Party
Autoři: Válová, Zora
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9603
Klíčová slova: Labouristická strana;znárodnění;socialismus;sociální stát;pracující třída
Klíčová slova v dalším jazyce: Labour party;nationalization;socialism;welfare state;working-class
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat historický vývoj britské Labouristické strany, která tvoří jednu ze dvou hlavních politických stran Velké Británie od dvacátých let devatenáctého století. Práce je rozdělena na pět hlavních částí, které jsou založeny na historickém vývoji strany. První část popisuje pozadí vzniku strany z historického hlediska; shrnuje politické podmínky ve Velké Británii na začátku dvacátého století a také popisuje začátky britského socialismu. Druhá část práce je zaměřena na vývoj v letech následujících po založení strany a také na utváření ideologie a politických postojů. V třetí části je text zaměřen na vývoj strany v letech po skončení druhé světové války, které přinesly novou příležitost pro Labouristickou stranu k pokusu vyhrát volby. Roky pod nadvládou konzervativců vedených Margaret Thatcherovou jsou popsány ve čtvrté části práce a historický vývoj postupně přechází k momentům, kdy došlo k zásadním změnám politiky labouristů a transformaci strany k tzv. ?nové labouristické? v čele s Tony Blairem. Dalším cílem této práce je popsat výsledky online dotazníku. Otázky výzkumu měly přiblížit názor studentů z univerzity v Plymouthu na Labouristickou stranu a politiku Velké Británie. Tato práce poskytuje komplexní pohled na historický vývoj Labouristické strany od silně socialistické strany k moderní centristicko-levicové straně.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to track the historical development of the British Labour Party, one of the two dominating political parties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland since the early 1920s. The thesis is divided into five main parts based on the historical development. The first part summarizes the political conditions in the UK at the beginning of the 20th century and also describes the start of British socialism. The second part of the thesis describes the historical background and founding of the Labour Party and focuses on the early years of the party and how the members of the Labour Party worked on determining their policies and ideology. The third main part of the historical development concentrates on the post-World War II years which brought a new opportunity for the Labour Party to win the general election. The party?s ?wilderness years? in opposition and under Thatcherism are described in the fourth part of the thesis and the last part of the historical development describes the major changes and shift of the British Labour Party to the ?New Labour? under Tony Blair. Another aim of this thesis is to find out the opinion of the British university students about the Labour Party. For the research the author used a questionnaire and the data were collected online. The results of the research were processed and are presented in a separate chapter of the thesis. Overall the thesis provides a comprehensive view on the development from a left-wing socialist party to a modern democratic socialist party.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zora Valova BA_Thesis.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valova V.pdfPosudek vedoucího práce88,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valova O.pdfPosudek oponenta práce121,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valova P.pdfPrůběh obhajoby práce45,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9603

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.