Název: Rozdíly v komunikaci na základě genderu.
Další názvy: Gender differences in communication
Autoři: Chýlek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9606
Klíčová slova: komunikace;gender;rozdíl;muži;ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;gender;difference;men;women
Abstrakt: Cílem této práce je popsat rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami. První část práce se zabývá složitým procesem komunikace a představuje jeho nejdůležitější části jako například komunikaci verbální, neverbální, přímou a nepřímou. V první části jsou také zahrnuty biologické a sociální faktory, které ovlivňují vývoj komunikace. Druhá část práce je zaměřena na specifické rozdíly v komunikačních stylech mužů a žen, jejich popis, zkoumání jejich původu a efektu na opačný gender. Třetí část práce je průzkum. Jeho cílem bylo ověřit nebo vyvrátit hypotézy, které byly stanoveny na základě teoretické části.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe differences in communication between men and women. First part of this thesis is concerned with a complicated process of communication; it introduces its vital parts such as verbal and non-verbal communication and direct and indirect communication. There are also implicated social and biological factors, which influences the development of communication. Second part of this thesis is focused on specific differences in men's and women's communicational styles, their description, research of their origin and their effect on the other gender. Third part of the thesis is research. The goal of this section was to verify or disprove hypothesis, which were created on the background of the theoretical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis_Martin_Chylek.pdfPlný text práce594,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chylek V.pdfPosudek vedoucího práce97,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chylek O.pdfPosudek oponenta práce154,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chylek P.pdfPrůběh obhajoby práce42,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.