Název: Didaktická aplikace dějin Klatov na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Regional history of Klatovy town and its reflection in education
Autoři: Bělohoubková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9617
Klíčová slova: historie Klatov;historické památky;významné osobnosti Klatov;lidové názvy domů;bloků a sídlišť;RVP;tematické plány
Klíčová slova v dalším jazyce: The history of town Klatovy;the historical monuments;the remarkable personalities of Klatovy;the falks nanus of hauses bloks and housing estates;The Framework Educational Programme for Elementary Education;the thematic plans
Abstrakt: Mnou vybrané téma: Didaktická aplikace dějin Klatov na 1. stupeň ZŠ, jsem si zvolila především proto, že město, ve kterém žiji, překypuje historií, historickými památkami a událostmi. Ne nadarmo Jan Pilař uvádí v knize Klatovy, město a okolí: ?Na člověka, který navštíví Klatovy, čeká jeden úchvatný pohled, ať se ke Klatovům přiblíží od Plzně, od Domažlic, od Šumavy, nebo od Plánice. Vždycky nabídnou scenérii, z níž vystřeluje k obloze majestátní Černá věž, pokaždé doprovázená jiným počtem věží menších, šedivých, bílých, ostrých a baňatějších. Klatovy jsou perla Pošumaví, jsou erbovní klenot opatrovaný z minulých věků slavných královských časů, jsou pamětí kraje, přírody, dějin, husitských válek, bojů o pokrok, důležitým pramenem českého umění a poezie. Je to strážní bašta západočeského pomezí, brána k Šumavě, na kterou se odtud můžete dosyta vynadívat.? Z tohoto úryvku vyplývá důležitost znát historii Klatov, svého regionu, uvědomění a utvoření si pozitivního vztahu ke kulturním a historickým hodnotám města. Toto by žáci klatovských ZŠ měli získat a uvědomit si. K tomu, doufám, přispěje mimo jiné i má diplomová práce. Hlavním cílem mé práce je aplikovat nejen samotné dějiny Klatov do vyučování, ale i snaha učitelům zdejších ZŠ představit některé vyučovací metody a organizační formy moderní pedagogiky. V teoretické části se věnuji jednotlivým historickým mezníkům města, představuji nejdůležitější historické památky, významné osobnosti, pověsti apod. Součástí je i seznámení s Rámcovým vzdělávacím programem a jeho vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, konkrétně se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Místo, kde žijeme a Lidé a čas, jelikož tyto vzdělávací obory jsou stěžejní pro mou praktickou část. Praktická část je zaměřena na přímou aplikaci dějin Klatov do vyučování na 1. stupni ZŠ a do jeho jednotlivých ročníků. Představuji zde obsah jednotlivých vyučovacích jednotek, které žákům umožní získat představu o historii svého města. K vypracování mé diplomové práce jsem zvolila různé zdroje informací. Jejich důkladnou analýzou jsem dospěla k závěru, že nejvíce obsáhlou a pro mě tedy prioritní literaturou jsou dvě knihy, a to od Jiřího Weinmanna Zajímavosti z historie Klatov a od Ladislavy Váňové, Karla Mráze a Pavla Hubeného publikace jménem Klatovy. Tyto knihy měly jednoduše, komplexně a srozumitelně uspořádané informace, zbylý text plnohodnotně doplňovaly další publikace a jiné zdroje informací.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis called ?The didactic application of the history of Klatovy for the Stage 1 of the elementary school? is aimed in its theoretical part at the historical events which happened on the territory of Klatovy. The most important historical monuments and their descriptions, the remarkable personalities of Klatovy and the folk names of houses, blocks and housing estates are mentioned here. I also devote to the Framework Education Programme for Elementary Education in my thesis, especially to the educational areas and educational contents of the thematic areas People and time and the Place where we live. You can find the thematic plans here, in which the concrete proposals for the respective grades of the Stage 1 of the elementary school with the didactic applications of the history of Klatovy are described under the title: Discover Your Town. The particular concrete proposals of the application of the history of Klatovy into the lesson units are described in the practical part. The particular proposals deal with all the five grades of the Stage 1 of the elementary school. The bachelor thesis comprises the supplements to the particular proposals of lesson units. The supplements are to widen teacher´s list of teaching materials concerning the given topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce11,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohoubkova V.pdfPosudek vedoucího práce171,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohoubkova O.pdfPosudek oponenta práce303,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohoubkova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.