Název: Česko-egyptské vztahy tradice či projev globalizace?
Další názvy: Czech-Egyptian relations tradition or manifestation globalization?
Autoři: Bendová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9618
Klíčová slova: Egypt;česko-egyptské vztahy;Penzion Garden City;Československý egyptologický ústav;Zbyněk Žába;František Lexa;Jaroslav Černý;Miroslav Verner;Břetislav Vachala;Gammál Abd An-Násir;Sdružení českých žen v Káhiře;Ain Shams;zahraniční studijní pobyty
Klíčová slova v dalším jazyce: Egypt;czech-egyptian relations;Pension Garden city;Zbyněk Žába;František Lexa;Jaroslav Černý;Miroslav Verner;Břetislav Vachala;Gammal Abd An-Násir;international student's exchange;Ain Shams
Abstrakt: Diplomová práce reflektuje, sumarizuje a hodnotí vývoj politických, hospodářských i kulturních vztahů mezi oběma zeměmi, především od 20. let 20. století do současnosti. Dále nastiňuje možný vývoj spolupráce mezi těmito zeměmi. Jedním z cílů je zhodnocení organizací, založených českými krajany v Egyptě a naopak. Dalším z cílům je reflexe vzájemného terciárního vzdělávání a výměnných studijních pobytů na obou stranách a představení katedry slovanských jazyků na univerzitě Ain Shams v Káhiře, kde se vyučuje i český jazyk.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of my diploma thesis was history of the czech-egyptian relations. The aim of my diploma thesis was to clarify, summarize, update latest information and also evaluate the development of political, economic and cultural relations between those two countries, especially from the beginning of 20th century to the present and to outline further possible development of cooperation between those two countries and to show possibilities of future cooperation in the field of economic, political, cultural and science. One of the most interesting part of my thesis was mainly to obtain new knowledge about the egyptian universities and a reflection of mutual tertiary education and student exchange on both sides and presenting of the Department of Slavic languages at Ain Shams University in Cairo, where Czech language is being taught. In this thesis there is also an interesting chapter including the assessment of the organizations founded by Czech expatriates in Egypt and vice versa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.Kamila Bendova_Cesko-egyptske vztahy, tradice, ci globalizace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova V.pdfPosudek vedoucího práce138,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova O.pdfPosudek oponenta práce57,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova P.pdfPrůběh obhajoby práce88,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.