Název: Živnostenské společnosti v Milevsku
Další názvy: Trade corporations in Milevsko
Autoři: Buzková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9621
Klíčová slova: společenstvo;Milevsko;grémium;řezníci;truhláři;pekaři;tkalci;obuvníci;krejčí;kováři
Klíčová slova v dalším jazyce: trade associations;Milevsko;guild;butchers;joiners;bakers;weavers;shoemakers;tailors;blacksmiths
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám živnostenskými společenstvy v Milevsku, které navazují na milevské cechy. Spolky převzaly činnost cechů, které byly roku 1859 zrušeny. Věnuji se především řemeslnickým profesím, které navazovaly na cechy. Byly to především spolky tkalců, obuvníků, pekařů, truhlářů, řezníků, krejčích a kovářů. Nově jsem se zabývala hostinskými živnostmi a stanovami milevského obchodního grémia.
Abstrakt v dalším jazyce: In my master´s thesis I deal with trade associations that follow Milevské guilds. Associations have taken over the activities of the guilds, which were abolished in 1859. I focus mainly on craft professions that followed the guilds. Most of all they were weavers societies, shoemakers, bakers, carpenters, butchers, tailors and blacksmiths. Newly I looked at inkeepers trades and statutes of Milevsko Commercial Bureau.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Buzkova - Spolecenstva.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzkova V.pdfPosudek vedoucího práce175,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzkova O.pdfPosudek oponenta práce41,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzkova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.