Název: Využití filmu ve výuce moderních dějin
Další názvy: The use of audio-vidual education in modern history classes
Autoři: Hanzlíček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9623
Klíčová slova: film;moderní dějiny;výuka
Klíčová slova v dalším jazyce: film;modern history;education
Abstrakt: Práce se věnuje audioviuzuální edukaci v dějepisu a skládá se ze dvou částí. V teoretické části nastiňuje okolnosti vzniku audiovizuální edukace, formuluje pojem "audiovizuální" a hledá jeho místo v oficiálních dokumentech současného českého vzdělávacího systému. Na tomto základě formuluje didaktická pravidla pro použití této metody v dějepisu, analyzuje dějepisný audiovizuální materiál a předkládá návrh několika didaktických aktivit, které se o tento materiál a metodu opírají.
Abstrakt v dalším jazyce: This work explores the phenomenon of audio-visual education and tries to suggest some applications of it in modern history classes. The work consists of two parts. In the first part there is described the history, pedagogical theory and modern meanigs of this method according to current Czech education system. The second part proceeds from theoretical intro and offers few practical subject matters of using this method in modern history classes. This work also constitutes the apollogy of the sence of this method in education of modern history and that is why it includes qualitative evaluation of questionnaire to verify these thesis as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce799,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlicek V.pdfPosudek vedoucího práce121,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlicek O.pdfPosudek oponenta práce150,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlicek P.pdfPrůběh obhajoby práce37,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.