Název: Přehled, hodnocení a využití učebnic vlastivědy na 1. stupni základních škol
Další názvy: Summary, evaluation and use textbooks of homeland for primary school
Autoři: Hauznerová, Ivona
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9624
Klíčová slova: předmět vlastivěda;učebnice vlastivědy;hodnocení učebnic;dotazníkové šetření;předloha ideální učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: subject of homeland;textbooks of homeland;evaluation of textbooks;questionnaire;model of ideal textbook
Abstrakt: Práce nejprve obecně shrnuje samotný předmět vlastivěda. Co předmět obnáší, s čím se v předmětu setkáváme a s čím pracujeme. Dále obsahuje zhodnocení publikací od zvolených deseti nejpoužívanějších nakladatelství, které byly hodnoceny podle určité předlohy, kterou jsem si připravila. Praktická část práce je založena na dotazníkovém šetření, ze kterého na základě odpovědí dotazovaných učitelů vzniklo celkové zhodnocení předmětu a potřebných materiálů, se kterými učitelé v hodinách pracují. Na základě šetření pak byla zpracovaná předloha ideální učebnice.
Abstrakt v dalším jazyce: What the subject involves, how in the subject we meet and what we work for. Also includes the evaluation of publications from the selected the top ten publishing houses, which have been evaluated according to specific templates, which I have prepared. The practical part of the thesis is based on the questionnaire investigation, from which on the basis of the surveyed teachers was an overall assessment of the subject and the necessary materials that teachers in the hours they work. On the basis of the investigation was then processed the draft the ideal textbook.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE HAUZNEROVA.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova V.pdfPosudek vedoucího práce113,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova OO.pdfPosudek oponenta práce107,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova P.pdfPrůběh obhajoby práce33,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.