Název: Využití historie Karlovarského kraje ve výuce vlastivědy na 1. stupni
Další názvy: Using the history of the Karlovy Vary Region in teaching of history for primary school
Autoři: Malčánková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9630
Klíčová slova: vlastivěda;organizační formy;vyučovací metody;historie města;památky
Klíčová slova v dalším jazyce: history;organization forms;teaching methods;history of town;sights
Abstrakt: V závazném školském dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní školství se vyskytuje oblast Člověk a jeho svět. Tato oblast se také věnuje okruhu Místo, kde žijeme. Tato diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů zavádění učiva o místním regionu. Učiteli umožňuje využít souhrnných informací o místním regionu při zavádění učiva o Místě, kde žijeme.
Abstrakt v dalším jazyce: The obligatory education document Framework Educational Programme for basic education contains area Human and his world. This area is also pursues area Place where we live. This thesis deals with one way of implementing the curriculum of the local region.This thesis allows teachers to take advantage of summary information on the implementation of the curriculum of the place where we live.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti historie Karlovarskeho kraje ve vyuce vlastivedy na 1. stupni.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova V.pdfPosudek vedoucího práce163,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova O.pdfPosudek oponenta práce117,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.