Název: Srovnání českých a anglických školních učebnic pro vyučování moderních dějin
Další názvy: Comparation of czech and english school textbooks for modern history
Autoři: Flajšhans, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9636
Klíčová slova: učebnice dějepisu;moderní dějiny;obsah;formální náležitosti;Česko;Anglie;systém vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: history textbooks;modern history;content;formal requirements;Czech republic;England;the system of education
Abstrakt: Komparační práce srvnávající dvě anglické a dvě české školní učebnice dějepisu pro výuku moderních dějin. Komparace vybraných složek z obsahového a formálního hlediska. V závěru krátký nástin možné budoucnosti učebnic dějepisu v Evropě. Obsahuje krátký nástin systémového pojetí anglického základního vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: A comparation of two Czech and two English school textbooks of modern history. A comparation of selected part of the content and formal matters of the textbooks. In the conclusion a short contemplation about the future of textbooks in current Europe. The work also contains a short outline of english grammar aducation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Flajshans.pdfPlný text práce431,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans V.pdfPosudek vedoucího práce134,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans O.pdfPosudek oponenta práce74,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans P.pdfPrůběh obhajoby práce38,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.