Název: Průběh kolektivizace na okrese Prachatice
Další názvy: Collectivization the agriculture in the region Prachatice, Lhenicko-united agricultural cooperative (JZD) Lhenice
Autoři: Kovářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9639
Klíčová slova: kolektivizace zemědělství;kulak;selský stav;jednotné zemědělské družstvo
Klíčová slova v dalším jazyce: collectivization of agriculture;farmer;farmer's status;agricultural cooperative
Abstrakt: Tématem diplomové práce je průběh kolektivizace na okrese Prachatice, oblast Lhenicka a vznik JZD Lhenice. Obsahem teoretické části je obecný přehled o politické situaci a vývoji zemědělství vymezený časovým úsekem od května 1945 do února 1948, dále je popisována kolektivizace v tehdejší Československé republice. Výzkumná část charakterizuje historický vývoj obce Lhenice a oblast Lhenicka. Je zaměřena na poválečnou zemědělskou historii a přibližuje průběh kolektivizace a její důsledky pro obyvatele uvedených obcí, včetně několika konkrétních případů procesů s takzvanými kulaky. Završením výzkumné části práce je založení Jednotného zemědělského družstva Lhenice, se stručným nástinem ekonomické situace v JZD Lhenice z počátku kolektivního hospodaření.
Abstrakt v dalším jazyce: The progress of collectivization on the district of Prachatice, Lhenice surroundings-united agricultural cooperative (JZD) Lhenice. The theme of the thesis is the progress of collectivization on the district of Prachatice, district Lhenice surroundings and the creation of agricultural cooperatives Lhenice. The content of the theoretical part is a general overview of the political situation and the development of agriculture, as defined by the time stretch from May 1945 until February 1948, is described in the collectivization of the Czechoslovak Republic. The research part is characterized by the historical development of the municipality and the region of Lhenice surroundings and village Lhenice. Is focused on post-war agricultural history and presents the progress of collectivization and its consequences for the residents of those communities, including several specific cases of processes with the so-called ?kulaks?. The culmination of the research part of the work is the establishment of united agricultural cooperative Lhenice, with a brief outlining the economic situation in agricultural cooperaives, collective management of Lhenice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Kolektivizace J.Kovarova.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova V.pdfPosudek vedoucího práce176,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova O.pdfPosudek oponenta práce62,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.