Název: Pravěká Plzeň. Vybrané kapitoly z prehistorické archeologie s didaktickou aplikací
Další názvy: Prehistoric Pilsen. Chosen chapters from prehistoric archeology with didactic application
Autoři: Kruftová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9640
Klíčová slova: pravěk;Plzeň;archeologie;didaktická aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: prehistory;Pilsen;archeology;didactic application
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá prehistorií Plzně. Popisuje činnost nejvýznamnějších osobností, které se plzeňským pravěkem zabývaly a chrakterizuje vývoj pravěkých období v Plzni. Obsahuje také pracovní listy, didaktické hry a mapu njevýznamnějších plzeňských lokalit pro výuku regionálních dějin pravěku na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the prehistory of Pilsen. Describes the activities of the most significant personalities that be concerned with Pilsen prehistory and characterize the process of prehistoric period in Pilsen. Also contains worksheets, educational games and a map of the most important sites for teaching Pilsen Regional Prehistory in primary and lower grades of secondary grammar - schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce13,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova V.pdfPosudek vedoucího práce99,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova O.pdfPosudek oponenta práce175,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova P.pdfPrůběh obhajoby práce30,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.