Title: Pravěká Plzeň. Vybrané kapitoly z prehistorické archeologie s didaktickou aplikací
Other Titles: Prehistoric Pilsen. Chosen chapters from prehistoric archeology with didactic application
Authors: Kruftová, Kateřina
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9640
Keywords: pravěk;Plzeň;archeologie;didaktická aplikace
Keywords in different language: prehistory;Pilsen;archeology;didactic application
Abstract: Diplomová práce se zabývá prehistorií Plzně. Popisuje činnost nejvýznamnějších osobností, které se plzeňským pravěkem zabývaly a chrakterizuje vývoj pravěkých období v Plzni. Obsahuje také pracovní listy, didaktické hry a mapu njevýznamnějších plzeňských lokalit pro výuku regionálních dějin pravěku na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.
Abstract in different language: This thesis deals with the prehistory of Pilsen. Describes the activities of the most significant personalities that be concerned with Pilsen prehistory and characterize the process of prehistoric period in Pilsen. Also contains worksheets, educational games and a map of the most important sites for teaching Pilsen Regional Prehistory in primary and lower grades of secondary grammar - schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce13,06 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova V.pdfPosudek vedoucího práce99,23 kBAdobe PDFView/Open
Kruftova O.pdfPosudek oponenta práce175,87 kBAdobe PDFView/Open
Kruftova P.pdfPrůběh obhajoby práce30,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.