Title: Jako každý druhý den - Projekt se zabývá sociální tématikou s využitím libovolného média. Je určen do veřejného prostoru.
Other Titles: Like every other day
Authors: Zieglerová, Aneta
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Džadoň, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9649
Keywords: komunikace;adaptace jedince;dešifrace informace;kontextové modality
Keywords in different language: communication;adaptation of an individual;decoder information;contextual modality
Abstract: V této práci jsem se zabývala tématem komunikace a adaptace jedince do společnosti. Chtěla bych poukázat na jednotlivé faktory, které nám a našemu okolí ?napomáhají? informaci vstřebat, zhodnotit a na základě toho k dané informaci zaujmout postoj. Vytvořila jsem objekt, který je založený na principu hlavolamu. Uzavřený systém 12 variant (významů), které je třeba fyzicky nalézt = dešifrovat pohybovou změnou tvar a všech obrazových variant objektu. Video (performance), které na základě skládání a rozkládání objektu vzniklo, je záznamem individuálního dešifrování sdělení.
Abstract in different language: In this work I dealt with communication and adaptation of individual into society. I would like to point out individual factors, that helps us and our surrounding to absorb the information, evaluate it and based on that take a certain stand toward that information. I made an object based on brain twister principle. Closed system of 12 variants (meanings), that need to be physicaly found, i.e. to decrypt shape and all variants of the object by movement. A video (performance), which was created during the object assembly and disassembly, is a record of individual decryption message.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Najdes_to.pdfPlný text práce486,22 kBAdobe PDFView/Open
Zieglerova.pdfPosudek vedoucího práce265,8 kBAdobe PDFView/Open
Zieglerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce239,23 kBAdobe PDFView/Open
Zieglerova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce124,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.