Název: Übersetzung der ausgewählten Texte der Volksdichtung
Další názvy: Translation of Selected Poems for Children
Autoři: Kanická, Eva
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9660
Klíčová slova: překlad;dítě;čtenář;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;child;reader;analysis
Abstrakt: Bakalářská práce byla nazvána Překlad vybraných dětských básní. Na začátku práce se nacházejí dvě teoretické kapitoly: Problematika překladu a Dítě jako čtenář, poté následuje praktická část Překlad vybraných dětských básní. Cílem práce bylo shrnout a vysvětlit základní pojmy a hlavní problémy oboru překlad a problematiky vztahu mezi dítětem a knihou, dále pak přeložit dvacet vybraných dětských básní a ke každé z nich vytvořil analýzu a syntézu. K tomu aby bylo dosaženo přímé reakce dětského čtenáře, byl vytvořen dotazník ke čtyřem vybraným básním, který byl dětmi vyplněn. Tato práce vznikla v rámci projektu 1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis was called Translation of Selected Poems for Children. At the beginnig there are two theoretical chapters: Problems of Translation and Child as a Reader, then the practical part Translation of Selected Poems for Children follows. The goal of the thesis was to summarize and explain main terms from the field translation and problems of relationship between the child and the book. Then the goal was to translate 20 selected poems for children and to create an analysis and synthesis to each of them. To achieve direct reaction of children, a questionnaire for four selected poems was created and filled in by them. This theses was created within the project "1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!"
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Eva Kanicka.pdfPlný text práce607,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kanicka - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce185,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kanicka1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce459,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce94,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.