Title: Übersetzung der ausgewählten Texte der Volksdichtung
Other Titles: Translation of Selected Poems for Children
Authors: Kanická, Eva
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9660
Keywords: překlad;dítě;čtenář;analýza
Keywords in different language: translation;child;reader;analysis
Abstract: Bakalářská práce byla nazvána Překlad vybraných dětských básní. Na začátku práce se nacházejí dvě teoretické kapitoly: Problematika překladu a Dítě jako čtenář, poté následuje praktická část Překlad vybraných dětských básní. Cílem práce bylo shrnout a vysvětlit základní pojmy a hlavní problémy oboru překlad a problematiky vztahu mezi dítětem a knihou, dále pak přeložit dvacet vybraných dětských básní a ke každé z nich vytvořil analýzu a syntézu. K tomu aby bylo dosaženo přímé reakce dětského čtenáře, byl vytvořen dotazník ke čtyřem vybraným básním, který byl dětmi vyplněn. Tato práce vznikla v rámci projektu 1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!
Abstract in different language: This Bachelor thesis was called Translation of Selected Poems for Children. At the beginnig there are two theoretical chapters: Problems of Translation and Child as a Reader, then the practical part Translation of Selected Poems for Children follows. The goal of the thesis was to summarize and explain main terms from the field translation and problems of relationship between the child and the book. Then the goal was to translate 20 selected poems for children and to create an analysis and synthesis to each of them. To achieve direct reaction of children, a questionnaire for four selected poems was created and filled in by them. This theses was created within the project "1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!"
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Eva Kanicka.pdfPlný text práce607,73 kBAdobe PDFView/Open
Kanicka - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce185,01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kanicka1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce459,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce94,1 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.