Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKönigsmarková, Andrea
dc.contributor.authorKanická, Eva
dc.contributor.refereeKučera, Petr
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:19Z-
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:19Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51524
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9660
dc.description.abstractBakalářská práce byla nazvána Překlad vybraných dětských básní. Na začátku práce se nacházejí dvě teoretické kapitoly: Problematika překladu a Dítě jako čtenář, poté následuje praktická část Překlad vybraných dětských básní. Cílem práce bylo shrnout a vysvětlit základní pojmy a hlavní problémy oboru překlad a problematiky vztahu mezi dítětem a knihou, dále pak přeložit dvacet vybraných dětských básní a ke každé z nich vytvořil analýzu a syntézu. K tomu aby bylo dosaženo přímé reakce dětského čtenáře, byl vytvořen dotazník ke čtyřem vybraným básním, který byl dětmi vyplněn. Tato práce vznikla v rámci projektu 1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!cs
dc.format105 s. (128 098 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectčtenářcs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleÜbersetzung der ausgewählten Texte der Volksdichtungcs
dc.title.alternativeTranslation of Selected Poems for Childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis was called Translation of Selected Poems for Children. At the beginnig there are two theoretical chapters: Problems of Translation and Child as a Reader, then the practical part Translation of Selected Poems for Children follows. The goal of the thesis was to summarize and explain main terms from the field translation and problems of relationship between the child and the book. Then the goal was to translate 20 selected poems for children and to create an analysis and synthesis to each of them. To achieve direct reaction of children, a questionnaire for four selected poems was created and filled in by them. This theses was created within the project "1,2 Deutsch / Tschechisch ist da!"en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedreaderen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Eva Kanicka.pdfPlný text práce607,73 kBAdobe PDFView/Open
Kanicka - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce185,01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kanicka1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce459,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce94,1 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.