Title: Die Flugblätter der "Weißen Rose". Inhaltliche und sprachliche Analyse der Zeugnisse des Widerstands
Other Titles: The leaflets of " The White Rose". The content and linguistic analysis of the documents
Authors: Vlášková, Veronika
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9664
Keywords: Bilá Růže;letáky;odboj ve Třetí říši;jazyková analýza;obsahová analýza;Hans Scholl;Sophie Scholl;Alexander Schmorell;Willi Graf;Christoph Probst;Kurt Huber
Keywords in different language: White rose;leaflets;resistance in Third empire;language analysis;content analysis;Hans Scholl;Sophie Scholl;Alexander Schmorell;Willi Graf;Christoph Probst;Kurt Huber
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá odbojovou organizací Bílá růže a jejími letáky. Nejprve jsou zde stručně představeny jednotlivé odbojové organizace ve 3. Říši, přičemž důraz je kladen na organizaci Bílá růže, její vznik, cíle a hlavní představitele. Následuje analýza letáků Bílé růže z jazykového a obsahového hlediska. Jazyková analýza zkoumá letáky z hlediska syntaxe, morfologie a lexikologie. Obsahová analýza se zabývá autory, dobou a okolnostmi vzniku a cílovými čtenáři, největší pozornost je věnována analýze obsahu, a zjištění hlavních myšlenek, které se autoři snažili sdělit.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the resistance group the White Rose and its leaflets. At first, particular resistance movements in Third German Empire are introduced. The emphasis is laid on the organization the White Rose, its origin, goals and members. The language and content analysis of the leaflets of the White Rose follows. The language analysis studies the leaflets from the point of view of syntax, morphology and lexicology. The content analysis deals with the authors, time and circumstances of origin and the target readers. Then the own content analysis is performed and the main ideas are set down, which the authors were trying to convey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_vlaskova.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
Vlaskova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce166,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vlaskova - Kucera.JPGPosudek oponenta práce338,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Vlaskova.JPGPrůběh obhajoby práce104,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.