Název: Deutsche und tschechische Phraseologismen im Vergleich (kontrastive Analyse ausgewählter Beispiele)
Další názvy: German and Czech Phrasemes (Contrastive Analysis of Selected Examples)
Autoři: Kopecká, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Pekárová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9665
Klíčová slova: frazeologismy;čeština;části těla;němčina;ekvivalence;konotace;polysémie
Klíčová slova v dalším jazyce: phrasemes;czech language;body parts;german language;equivalence;connotation;polysemy
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním vybraných německých frazeologismů (obsahujících komponent určité části těla) s jejich českými ekvivalenty. Cílem práce je nalézt k vybraným německých frazeoologismům vhodný ekvivalent v českém jazyce a určit míru jejich ekvivalence. Práce také představuje výsledky dotazníkového šetření, jež bylo směřováno na německé a české vysokoškolské studenty a které zkoumá všeobecnou znalost a frekvenci používání těchto frazeologismů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on comparison of selected German phrasemes - including some particular body parts - and their Czech equivalents. The aim of this thesis is to find an appropriate equivalent to selected German phrasemes in Czech and to determine the degree of their equivalence. The bachelor thesis also presents the results of a questionnaire survey targeted at Czech and German university students that examines general knowledge and frequency of use of those phrasemes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kopecka.pdfPlný text práce11,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka - Smolikova.JPGPosudek vedoucího práce173,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kopecka - oponent.jpgPosudek oponenta práce369,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce86,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.