Název: Autentizační principy a metody v počítačových sítích
Další názvy: Authentication principles and methods in computer networks
Autoři: Cagáň, Michal
Vedoucí práce/školitel: Toman, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9667
Klíčová slova: autentizace;autentizační systém Kerberos;eDirectory;OS Linux;OS MS Server 2008
Klíčová slova v dalším jazyce: autenthentiaction;autenthentiaction system Kerberos;eDirectory;OS Linux;OS MS Server 2008
Abstrakt: Popis základních principů a pravidel autentizace v počítačových sítích. Charakterizace principu autentizace v eDirectory. Charakterizace systémů autentizace v síťových OS MS Server 2008 a OS Linux. Autentizační systém Kerberos - popis a praktická realizace ve výpočetním prostředí ZČU.
Abstrakt v dalším jazyce: Description of the basic principles and rules of authentication in computer networks. Characterization of principle in eDirectory authentication. Characterization of authentication systems in network OS MS Server 2008 and Linux OS. Kerberos authentication system - a description of a practical realization in a computing environment ZČU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Caganm_BP.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cagan_hodnocenii_BP_6_2013_scan.pdfPosudek vedoucího práce61,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cagan_BP_posudek.pdfPosudek oponenta práce472,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cagan - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.