Title: Autentizační principy a metody v počítačových sítích
Other Titles: Authentication principles and methods in computer networks
Authors: Cagáň, Michal
Advisor: Toman, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9667
Keywords: autentizace;autentizační systém Kerberos;eDirectory;OS Linux;OS MS Server 2008
Keywords in different language: autenthentiaction;autenthentiaction system Kerberos;eDirectory;OS Linux;OS MS Server 2008
Abstract: Popis základních principů a pravidel autentizace v počítačových sítích. Charakterizace principu autentizace v eDirectory. Charakterizace systémů autentizace v síťových OS MS Server 2008 a OS Linux. Autentizační systém Kerberos - popis a praktická realizace ve výpočetním prostředí ZČU.
Abstract in different language: Description of the basic principles and rules of authentication in computer networks. Characterization of principle in eDirectory authentication. Characterization of authentication systems in network OS MS Server 2008 and Linux OS. Kerberos authentication system - a description of a practical realization in a computing environment ZČU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Caganm_BP.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Cagan_hodnocenii_BP_6_2013_scan.pdfPosudek vedoucího práce61,44 kBAdobe PDFView/Open
Cagan_BP_posudek.pdfPosudek oponenta práce472,15 kBAdobe PDFView/Open
Cagan - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.