Název: Elektronické zpracování archiválií
Další názvy: Electronic processing of archival
Autoři: Roubalová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Vrbík, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9668
Klíčová slova: analogový dokument;archiv;archiválie;archivní zákon;digitální dokument;kategorie archiválií;skartační řízení;spisová služba
Klíčová slova v dalším jazyce: analog document;archive;archival;archival law;digital document;category archives;disposal management;filing service
Abstrakt: V této bakalářské práci se setkáváme s pojmy, které souvisí s archiváliemi a práce s nimi. Práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly, zabývající se vznikem archivů, základními pojmy, životního cyklu dokumentu, činnosti archivů, pojmem archiválie, rozdělení kategorií archiválií, dále je rozebírán archivní zákon, kdy každý paragraf je doplněn komentářem, Poslední kapitola se zabývá elektronickým zpracováním archiválií, kde jsou vysvětleny základní rozdíly mezi druhy dokumentů a popsán postup zpracování archiválií od doby přijetí až po začlenění do archivačního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis we encounter terms that are connected with records and work with records. The thesis is divided into individual chapters describing starting of archives, basic terms, life cycle of documents, archive activities, the term record and division of records. Archive Law is also discussed and each paragraph is complemented by a commentary. The last chapter deals with digital processing of records, basic differences between various kinds of records are explained, and the procedure of archiving records is described from accepting them to their incorporation into the archive system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Roubalova BP.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roubalova.pdfPosudek vedoucího práce355,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roubalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce68,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roubalova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce49,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9668

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.