Název: Komponenty pro e-kurz Technika počítačů 1
Další názvy: Components for e-course Computer Technique 1
Autoři: Hostovský, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9670
Klíčová slova: cvičení;animace;e-kurz;test;Flash
Klíčová slova v dalším jazyce: exercise;animations;e-course;test;Flash
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou částí animace. Druhá kapitola se zabývá teoretickou stránkou počítačového programu Adobe Flash, ve kterém jsem vytvářel funkční animace. Třetí kapitola se věnuje popisu elektronických obvodů, které se vyučují v předmětu Technika počítačů 1, a které jsem v programu Adobe Flash animoval. Čtvrtá kapitola je celkový popis tvorby vytváření animací v počítačovém programu Adobe Flash. Předposlední kapitola představuje zadání a správné řešení vytvořených zkušebních testů. Poslední kapitola se věnuje vytvořeným pomocným cvičením pro elektronický kurz předmětu Technika počítačů 1.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's final project is devided into six chapters. The first charter handles theoretical part of the animation. The second chapter deals with the theoretical part of the computer program Adobe Flash in which I created the functional animation . The third chapter refers to the description of electronic circuits that are a part of the subject ?Computer Technique 1? and were animated in the Adobe Flash computer program. The fourth chapter presents the general description of animation creating in the computer program Adobe Flash. The penultimate chapter reviews the assignments and the right test solutions. The last chapter deals with the assistant exercises prepared for the electronic course Computer Technique 1.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hostovsky_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce38,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hostovsky.pdfPosudek oponenta práce457,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hostovsky - prot..pdfPrůběh obhajoby práce50,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.