Title: Komponenty pro e-kurz Technika počítačů 1
Other Titles: Components for e-course Computer Technique 1
Authors: Hostovský, Tomáš
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9670
Keywords: cvičení;animace;e-kurz;test;Flash
Keywords in different language: exercise;animations;e-course;test;Flash
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou částí animace. Druhá kapitola se zabývá teoretickou stránkou počítačového programu Adobe Flash, ve kterém jsem vytvářel funkční animace. Třetí kapitola se věnuje popisu elektronických obvodů, které se vyučují v předmětu Technika počítačů 1, a které jsem v programu Adobe Flash animoval. Čtvrtá kapitola je celkový popis tvorby vytváření animací v počítačovém programu Adobe Flash. Předposlední kapitola představuje zadání a správné řešení vytvořených zkušebních testů. Poslední kapitola se věnuje vytvořeným pomocným cvičením pro elektronický kurz předmětu Technika počítačů 1.
Abstract in different language: The bachelor's final project is devided into six chapters. The first charter handles theoretical part of the animation. The second chapter deals with the theoretical part of the computer program Adobe Flash in which I created the functional animation . The third chapter refers to the description of electronic circuits that are a part of the subject ?Computer Technique 1? and were animated in the Adobe Flash computer program. The fourth chapter presents the general description of animation creating in the computer program Adobe Flash. The penultimate chapter reviews the assignments and the right test solutions. The last chapter deals with the assistant exercises prepared for the electronic course Computer Technique 1.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Hostovsky_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce38,71 kBAdobe PDFView/Open
Hostovsky.pdfPosudek oponenta práce457,08 kBAdobe PDFView/Open
Hostovsky - prot..pdfPrůběh obhajoby práce50,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.