Název: Posouzení vlivů vybraných internetových aplikací na vytížení počítače
Další názvy: Assessment of the selected Web application on a computer workload
Autoři: Nimberger, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mainz, Denis
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9672
Klíčová slova: prohlížeče;testování;webové aplikace;vytížení počítačů;hardware;výkon;Flash;Silverlight;JavaScript;hardwarová akcelerace;procesory;operační paměť;GPU;CPU
Klíčová slova v dalším jazyce: browsers;testing;web applications;computers workload;hardware;performance;Flash;Silverlight;JavaScript;hardware acceleration;processor;memory;GPU;CPU
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na testování vytížení počítačových komponent vlivem běhu internetových aplikací. Vlastnímu testování předchází pojednání o hardware, přípravě před testováním a o internetových prohlížečích a jejich technologiích. Testování je provedeno sérií vybraných testů, z nichž jsou na konci práce vyvozeny závěry.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is aimed at testing the workload of computer components due to run Internet applications. The actual testing precedes the discussion of the hardware, the preparation of the reference assembly before testing, and web browsers and their technologies. Testing is carried out of selected series of tests of which are at the end, conclusions are drawn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas_Nimberger-Bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP - Nimberger L. (2013).pdfPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nimberger - opon..pdfPosudek oponenta práce95,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nimberger - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.