Title: Význam jako způsob užití výrazu, řečové hry a jednání podle pravidla
Other Titles: The Use Theory of Meaning, Language Games and Following a Rule
Authors: Kolářová, Monika
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Beran, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9677
Keywords: Ludwig Wittgenstein;filosofická zkoumání;význam jako způsob užití;jazykové hry;pravidla jazyka;historiografický kontext
Keywords in different language: Ludwig Wittgenstein;Philosophical Investigations;meaning as theory of use;language games;rules of language;historiographic kontext
Abstract: Diplomová práce se zabývá pozdní filosofií L. Wittgensteina, jež je prezentována v díle Filosofická zkoumání. Cílem práce je popsat historiografický kontext, strukturu argumentu Filosofických zkoumání a analýza konkrétních témat - význam jako způsob užití, řečové hry a pravidla jazyka.
Abstract in different language: The Diploma Thesis deals with the late philosophy of L. Wittgenstein, as presented in his Philosophical Investigations. The goal of the thesis is to describe the historiographic kontext, the structue of arguments of the Philosophical Investigations and an analysis of particular themes - meaning as a theory of use, the language games and the rules of language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KolarovaDP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova Monika_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce53,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kolarova_Beran.docPosudek oponenta práce91,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kolarova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce437,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.