Název: Význam jako způsob užití výrazu, řečové hry a jednání podle pravidla
Další názvy: The Use Theory of Meaning, Language Games and Following a Rule
Autoři: Kolářová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Beran, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9677
Klíčová slova: Ludwig Wittgenstein;filosofická zkoumání;význam jako způsob užití;jazykové hry;pravidla jazyka;historiografický kontext
Klíčová slova v dalším jazyce: Ludwig Wittgenstein;Philosophical Investigations;meaning as theory of use;language games;rules of language;historiographic kontext
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pozdní filosofií L. Wittgensteina, jež je prezentována v díle Filosofická zkoumání. Cílem práce je popsat historiografický kontext, strukturu argumentu Filosofických zkoumání a analýza konkrétních témat - význam jako způsob užití, řečové hry a pravidla jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma Thesis deals with the late philosophy of L. Wittgenstein, as presented in his Philosophical Investigations. The goal of the thesis is to describe the historiographic kontext, the structue of arguments of the Philosophical Investigations and an analysis of particular themes - meaning as a theory of use, the language games and the rules of language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KolarovaDP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Kolarova Monika_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce53,36 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kolarova_Beran.docPosudek oponenta práce91,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kolarova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce437,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.