Název: Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie
Další názvy: Czech director Bohdan Slama in the context of European cinema
Autoři: Josefová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Květová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9682
Klíčová slova: Bohdan Sláma;kinematografie;film;neoformalistická analýza;žánr;styl;autorství;filmový festival;Divoké včely;Štěstí;Venkovský učitel;Čtyři slunce;Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohdan Sláma;cinematography;film;neoformalist analysis;genre;style;authorship;film festival;The wild bees;Something like happiness;The country teacher;Four suns;Europe
Abstrakt: Předložená práce nese název Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie a zabývá se tvorbou současného českého filmového režiséra Bohdana Slámy, který během let 2001 až 2012 natočil čtyři celovečerní hrané filmy: Divoké včely (2001), Štěstí (2005), Venkovský učitel (2008) a Čtyři slunce (2012). Tyto filmy uspěly i na evropských filmových festivalech. Práce je koncipována tak, aby přinesla i obecnější pohled na kinematografii jako na fenomén, který se před více než sto lety stal součástí celosvětové kultury.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is called Czech director Bohdan Sláma in the context of European cinema. It covers the work of contemporary Czech film director Bohdan Sláma, who made the following four feature films from 2001 to 2012: Divoké včely (The Wild Bees, 2001), Štěstí (Something Like Happiness, 2005), Venkovský učitel (The Country Teacher, 2008) and Čtyři slunce (Four Suns, 2012). The movies have gained success at various European film festivals. Besides, the thesis offers a general perspective on cinematography as a phenomenon that has been part of the global culture for more than a hundred years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hana_Josefova_DP_2013_eks.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Josefova_Kastner.docPosudek vedoucího práce67 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Josefova_KvetovaH.pdfPosudek oponenta práce340,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Josefova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce376,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.