Title: Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie
Other Titles: Czech director Bohdan Slama in the context of European cinema
Authors: Josefová, Hana
Advisor: Kastner, Jan
Referee: Květová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9682
Keywords: Bohdan Sláma;kinematografie;film;neoformalistická analýza;žánr;styl;autorství;filmový festival;Divoké včely;Štěstí;Venkovský učitel;Čtyři slunce;Evropa
Keywords in different language: Bohdan Sláma;cinematography;film;neoformalist analysis;genre;style;authorship;film festival;The wild bees;Something like happiness;The country teacher;Four suns;Europe
Abstract: Předložená práce nese název Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie a zabývá se tvorbou současného českého filmového režiséra Bohdana Slámy, který během let 2001 až 2012 natočil čtyři celovečerní hrané filmy: Divoké včely (2001), Štěstí (2005), Venkovský učitel (2008) a Čtyři slunce (2012). Tyto filmy uspěly i na evropských filmových festivalech. Práce je koncipována tak, aby přinesla i obecnější pohled na kinematografii jako na fenomén, který se před více než sto lety stal součástí celosvětové kultury.
Abstract in different language: The presented thesis is called Czech director Bohdan Sláma in the context of European cinema. It covers the work of contemporary Czech film director Bohdan Sláma, who made the following four feature films from 2001 to 2012: Divoké včely (The Wild Bees, 2001), Štěstí (Something Like Happiness, 2005), Venkovský učitel (The Country Teacher, 2008) and Čtyři slunce (Four Suns, 2012). The movies have gained success at various European film festivals. Besides, the thesis offers a general perspective on cinematography as a phenomenon that has been part of the global culture for more than a hundred years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hana_Josefova_DP_2013_eks.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Josefova_Kastner.docPosudek vedoucího práce67 kBMicrosoft WordView/Open
Josefova_KvetovaH.pdfPosudek oponenta práce340,9 kBAdobe PDFView/Open
Josefova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce376,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.