Název: Teorie evropské integrace na příkladu regionu střední a severovýchodní Evropy
Další názvy: Theories of European integration on the example of Central and Northeastern Europe
Autoři: Jandura, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9707
Klíčová slova: teorie evropské integrace;regionální integrace;politická integrace;ekonomická integrace;multigovernmentalismus;intergovernmentalismus;Visegrádská čtyřka;Baltské státy;Baltský region;CEFTA;CEFTA 2006;BAFTA;EU;NATO
Klíčová slova v dalším jazyce: theories of European integration;regional integration;political integration;economic integration;multi-level governance;intergovernmentalism;Visegrad group;Baltic states;Baltic region;CEFTA;CEFTA 2006;BAFTA;EU;NATO
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zkoumání teoretických přístupů při formování evropské integrace a jejich aplikace v regionu střední a Severovýchodní Evropy. Základní hypotézou pro dosažení cíle této diplomové práce je především potvrzení mezivládní spolupráce ve sledované oblasti. Praktická část je proto zaměřena na konkrétní projekty regionálních integrací. V regionu střední Evropy se jedná o politickou integraci Visegrádské skupiny a ekonomickou integraci CEFTA. V regionu severovýchodní Evropy se jedná o integraci pobaltských států, a to jak politickou, tak ekonomickou v podobě organizace BAFTA. Ke zpracování byly vyžity metody analýzy, komparace, syntézy a statistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to investigate the theoretical approaches in fostering of European integration and their applications in Central and Northeastern Europe. The basic hypothesis to achieve the objective of this thesis is mainly confirm intergovernmental cooperation in the monitored area. Therefore the practical part is focused on specific projects of regional integration. In Central Europe it is the political integration of the Visegrad Group and economic integration called CEFTA. In the northeastern region of Europe it is political integration of Baltic States and and economic integration in the same area named CEFTA. For processing of the thesis were used methods of analysis, comparison, synthesis, and statistics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan Jandura_Teorie evropske integrace na prikladu regionu stredni a severovychodni Evropy_EKS_2013.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandura_Zenisek.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Jandura_Kubat.rtfPosudek oponenta práce2,02 MBRTFZobrazit/otevřít
Jandura_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce496,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.