Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŽeníšek, Marekcs
dc.contributor.authorJandura, Jancs
dc.contributor.refereeKubát, Michalcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:10Z
dc.date.available2012-04-11cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:10Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-09cs
dc.identifier52844cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9707
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zkoumání teoretických přístupů při formování evropské integrace a jejich aplikace v regionu střední a Severovýchodní Evropy. Základní hypotézou pro dosažení cíle této diplomové práce je především potvrzení mezivládní spolupráce ve sledované oblasti. Praktická část je proto zaměřena na konkrétní projekty regionálních integrací. V regionu střední Evropy se jedná o politickou integraci Visegrádské skupiny a ekonomickou integraci CEFTA. V regionu severovýchodní Evropy se jedná o integraci pobaltských států, a to jak politickou, tak ekonomickou v podobě organizace BAFTA. Ke zpracování byly vyžity metody analýzy, komparace, syntézy a statistiky.cs
dc.format156 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectteorie evropské integracecs
dc.subjectregionální integracecs
dc.subjectpolitická integracecs
dc.subjectekonomická integracecs
dc.subjectmultigovernmentalismuscs
dc.subjectintergovernmentalismuscs
dc.subjectVisegrádská čtyřkacs
dc.subjectBaltské státycs
dc.subjectBaltský regioncs
dc.subjectCEFTAcs
dc.subjectCEFTA 2006cs
dc.subjectBAFTAcs
dc.subjectEUcs
dc.subjectNATOcs
dc.titleTeorie evropské integrace na příkladu regionu střední a severovýchodní Evropycs
dc.title.alternativeTheories of European integration on the example of Central and Northeastern Europeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to investigate the theoretical approaches in fostering of European integration and their applications in Central and Northeastern Europe. The basic hypothesis to achieve the objective of this thesis is mainly confirm intergovernmental cooperation in the monitored area. Therefore the practical part is focused on specific projects of regional integration. In Central Europe it is the political integration of the Visegrad Group and economic integration called CEFTA. In the northeastern region of Europe it is political integration of Baltic States and and economic integration in the same area named CEFTA. For processing of the thesis were used methods of analysis, comparison, synthesis, and statistics.en
dc.subject.translatedtheories of European integrationen
dc.subject.translatedregional integrationen
dc.subject.translatedpolitical integrationen
dc.subject.translatedeconomic integrationen
dc.subject.translatedmulti-level governanceen
dc.subject.translatedintergovernmentalismen
dc.subject.translatedVisegrad groupen
dc.subject.translatedBaltic statesen
dc.subject.translatedBaltic regionen
dc.subject.translatedCEFTAen
dc.subject.translatedCEFTA 2006en
dc.subject.translatedBAFTAen
dc.subject.translatedEUen
dc.subject.translatedNATOen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan Jandura_Teorie evropske integrace na prikladu regionu stredni a severovychodni Evropy_EKS_2013.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandura_Zenisek.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Jandura_Kubat.rtfPosudek oponenta práce2,02 MBRTFZobrazit/otevřít
Jandura_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce496,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.