Title: Křesťanství v díle Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy
Other Titles: Christianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda
Authors: Kostilníková, Iveta
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9712
Keywords: křesťanství;Rudolf Bultmann;Otakar A. Funda;Karl Barth;Paul Tillich;Gerhard Ebeling;Dietrich Bonhoeffer;Herbert Braun;protestantismus;Ježíš Kristus;církev;eschatologie;boží království;bůh;víra;existenciální interpretace
Keywords in different language: christianity;Rudolf Bultmann;Otakar A. Funda;Karl Barth;Paul Tillich;Gerhard Ebeling;Dietrich Bonhoeffer;Herbert Braun;protestantism;Jesus Christ;church;eschatology;kingdom of god;god;religion;faith;existential interpretation
Abstract: Diplomová práce se věnuje křesťanství v dílech Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy. První část práce je věnována čelním představitelům německého protestantismu 20. století, dále základním životním datům R. Bultmanna a O. A. Fundy. Další část práce je věnována křesťanství, přičemž je rozdělena na tři základní podkapitoly pojednávající o Ježíši, vzniku křesťanství a vztahu moderního člověka a křesťanství. Závěrečná část práce tvoří souhrn základních myšlenek autorů Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy
Abstract in different language: The essay deals with Christianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The first part of the essay devoted to the frontal representatives of the German Protestantism of 20th century and the basic personal data of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The next part of the essay treats the Christianity. This section is divided into three parts. The first part deals with the Jesus, the second with the origin of the Christianity and the third with the relation of the modern man to the Christianity. The final chapter of this part of the essay gives a total summary of the basic knowledge of the authors Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Krestanstvi v dile Rudolfa Bultmanna a Otakara A Fundy.pdfPlný text práce965,21 kBAdobe PDFView/Open
Kostilnikova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kostilnikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce873,27 kBRTFView/Open
Kostilnikova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce408,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.