Název: Křesťanství v díle Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy
Další názvy: Christianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda
Autoři: Kostilníková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9712
Klíčová slova: křesťanství;Rudolf Bultmann;Otakar A. Funda;Karl Barth;Paul Tillich;Gerhard Ebeling;Dietrich Bonhoeffer;Herbert Braun;protestantismus;Ježíš Kristus;církev;eschatologie;boží království;bůh;víra;existenciální interpretace
Klíčová slova v dalším jazyce: christianity;Rudolf Bultmann;Otakar A. Funda;Karl Barth;Paul Tillich;Gerhard Ebeling;Dietrich Bonhoeffer;Herbert Braun;protestantism;Jesus Christ;church;eschatology;kingdom of god;god;religion;faith;existential interpretation
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje křesťanství v dílech Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy. První část práce je věnována čelním představitelům německého protestantismu 20. století, dále základním životním datům R. Bultmanna a O. A. Fundy. Další část práce je věnována křesťanství, přičemž je rozdělena na tři základní podkapitoly pojednávající o Ježíši, vzniku křesťanství a vztahu moderního člověka a křesťanství. Závěrečná část práce tvoří souhrn základních myšlenek autorů Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy
Abstrakt v dalším jazyce: The essay deals with Christianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The first part of the essay devoted to the frontal representatives of the German Protestantism of 20th century and the basic personal data of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The next part of the essay treats the Christianity. This section is divided into three parts. The first part deals with the Jesus, the second with the origin of the Christianity and the third with the relation of the modern man to the Christianity. The final chapter of this part of the essay gives a total summary of the basic knowledge of the authors Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Krestanstvi v dile Rudolfa Bultmanna a Otakara A Fundy.pdfPlný text práce965,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostilnikova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kostilnikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce873,27 kBRTFZobrazit/otevřít
Kostilnikova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce408,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.