Title: Exegeze gnostických traktátů "Podstata archontů" a "O původu světa"
Other Titles: Exegesis of the Gnostic Tracts "The Hypostasis of the Archons" and "On the Origin of the World"
Authors: Landová, Jana
Advisor: Funda, Otakar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9714
Keywords: gnosticismus;gnóze;Nag Hammádí;archonti;bůh;Jaldabaóth;Sabaóth;Nórea;Genesis;rané křesťanství
Keywords in different language: gnosticism;gnosis;Nag Hammadi;archons;god;Yaldabaoth;Sabaoth;Norea;Genesis;early christianity
Abstract: Tématem této diplomové práce je exegeze gnostických traktátů "Podstata Archontů" a "O původu světa". Práce je rozdělena na dvě hlavní část. První část je věnována gnosticismu obecně, zatímco druhá část je exegezí uvedených traktátů. Gnóze je duchovní a náboženské hnutí, které ovlivnilo četná starověká náboženství. Náš pohled na gnosticismus byl výrazně přehodnocen po objevení kodexů z Nag Hammádí. Výše uvedené texty jsou součástí právě těchto kodexů.
Abstract in different language: The topic of this thesis is ?Exegesis of the Gnostic Tracts ?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World??. The work is divided into two main parts. One of them is about the Gnosticism in general and gnostic groups. The second part is exegesis of selected tracts. Gnosis is spiritual and religious movement, which ideas influenced many ancient religions. The discussion of Gnosticism changed radically with the discovery of the Nag Hammadi library.?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World? are texts from Nag Hammadi library.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Exegeze - Landova.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
Posudek,Funda-Landova.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
DP - oponent Neupauer - Landova.docPosudek oponenta práce199,5 kBMicrosoft WordView/Open
Landova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce491,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.