Název: Obraz renesančního lékaře v dobové kultuře
Další názvy: The portrait of a renaissance physician in the period setting
Autoři: Loučka, Alois
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9715
Klíčová slova: renesance;medicína;středověk;věda;lékař;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;medicine;middle ages;science;physician;history
Abstrakt: Cílem práce je popsat postavení renesančních lékařů v dobovém kontextu, jejich zakotvení v tehdejší společnosti a na příkladu života a díla vybraných českých i evropských osobností zachytit dynamiku vývoje vědy , konkrétně lékařství, v renesanci. V této práci je analyzován postoj těchto osobností k teorii a praxi v lékařství a jejich postavení, úspěchy a přínos pro medicínu i společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to depict the complexity and difficulties of the renaissance physician in a period setting. In the thesis we examine how the church regulations and doctrine concerning the human body, healing and medicine, affected the development of scientific thought from the Middle Ages to the Renaissance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Alois_LOUCKA_Obraz_renesancniho_lekare_2013.pdfPlný text práce653,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loucka_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Loucka_Ramadan.docPosudek oponenta práce35 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Loucka_Alois.pdfPrůběh obhajoby práce544,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9715

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.