Název: Co je Evropa? Reflexe současnosti v díle Václava Bělohradského a Karla Kosíka
Další názvy: What is Europe? Reflection of the present in writing of Vaclav Belohradsky and Karel Kosik
Autoři: Solfronková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9724
Klíčová slova: Václav Bělohradský;Karel Kosík;Evropa;kritické myšlení;krize;literární motivy;20. století
Klíčová slova v dalším jazyce: Václav Bělohradský;Karel Kosík;Europe;critical thinking;crisis;literary motives;20th century
Abstrakt: Diplomová práce Co je Evropa? Reflexe současnosti v díle Václava Bělohradského a Karla Kosíka představuje způsob a hlavní témata Bělohradského a Kosíkova myšlení o Evropě, evropské tradici a krizových jevech, které jsou reflektovány v jejich úvahách o současnosti. Zejména je práce zaměřena na témata, která charakterizují reflexi historických, politických, hospodářských a kulturních poměrů v Evropě 20.-21. století. Součástí práce je kapitola zaměřená na chápání soudobé společnosti prostřednictvím literárních postav v díle obou autorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis What is Europe? Reflection of the present in the writing of Vaclav Belohradsky and Karel Kosik presents ways and main topics of thinking of Belohradsky and Kosik about Europe, European tradition and crisis phenomena that are reflecting in their reasoning about present. In particular the thesis are focused on topics that describe reflections of historical, political, economic and culture relationships in Europe in 20th ? 21st century. Part of the thesis is a chapter that concentrates on understanding to contemporary society through literary characters in writings of both authors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Solfronkova_DP.pdfPlný text práce683,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Solfronkova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce866,7 kBRTFZobrazit/otevřít
DP_Solfronkova_Stark.docxPosudek oponenta práce52,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Solfronkova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce453,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.