Title: Reflexe secesního umění v Čechách
Other Titles: Reflections of Art Nouveau in the Czech Republic
Authors: Zajíčková, Martina
Advisor: Doubravová, Jarmila
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9739
Keywords: kultura;umění;19. a 20. století;secese;umělecké projevy
Keywords in different language: culture;art;19th and 20th century;art nouveau;art manifestations
Abstract: Předkládaná práce se zaobírá problematikou secesního umění na pozadí českého kulturního života přelomu 19. a 20. století. Předmětem zájmu této práce je přiblížit vývoj secesního slohu, analyzovat proces jeho vzniku, vyvrcholení, úpadku a znovuoživení, uspořádat a popsat sloh v mezinárodním měřítku a posléze se zaměřit v bližším pohledu na umělecké projevy secese v českém prostředí.
Abstract in different language: Presented thesis deals with the problematic of Art Nouveau at the turn of 19th and 20th century in the background of Czech cultural life. The object of this thesis is to insight the development of style Art Nouveau, analyze the process of its origin, highlight, decline and reviving, afterwards to organize it and describe it in international criterion, and focus on manifestation of Art Nouveau in Czech surroundings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace M. Zajickova.pdfPlný text práce10,08 MBAdobe PDFView/Open
Zajickova_Doubravova.pdfPosudek vedoucího práce349,26 kBAdobe PDFView/Open
Zajickova_Bilkova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Zajickova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce498,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.