Název: Reflexe secesního umění v Čechách
Další názvy: Reflections of Art Nouveau in the Czech Republic
Autoři: Zajíčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Bílková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9739
Klíčová slova: kultura;umění;19. a 20. století;secese;umělecké projevy
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;art;19th and 20th century;art nouveau;art manifestations
Abstrakt: Předkládaná práce se zaobírá problematikou secesního umění na pozadí českého kulturního života přelomu 19. a 20. století. Předmětem zájmu této práce je přiblížit vývoj secesního slohu, analyzovat proces jeho vzniku, vyvrcholení, úpadku a znovuoživení, uspořádat a popsat sloh v mezinárodním měřítku a posléze se zaměřit v bližším pohledu na umělecké projevy secese v českém prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis deals with the problematic of Art Nouveau at the turn of 19th and 20th century in the background of Czech cultural life. The object of this thesis is to insight the development of style Art Nouveau, analyze the process of its origin, highlight, decline and reviving, afterwards to organize it and describe it in international criterion, and focus on manifestation of Art Nouveau in Czech surroundings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace M. Zajickova.pdfPlný text práce10,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajickova_Doubravova.pdfPosudek vedoucího práce349,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajickova_Bilkova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Zajickova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce498,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.