Název: Pojetí života v dílech Alberta Camuse a Jeana Paula Sartera
Další názvy: Life in works of Albert Camus and Jean Paul Sartre
Autoři: Bílá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9741
Klíčová slova: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existencialismus;Nevolnost;Cizinec
Klíčová slova v dalším jazyce: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existentialism;La Nauseé;The Stranger
Abstrakt: Diplomová práce "Pojetí života v dílech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra" se zabývá hloubkovou analýzou emocionálních, existenciálních otázek v literárním (selektovaném) díle stěžejních představitelů tohoto směru ve Francii: Alberta Camuse a Jean Paula Sartra. Metodologicky se striktně držím analýzy vybraných, stěžejních děl obou autorů a postupuji rovněž komparativně.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is a deep analysis of the emotional, existential questions in selected literary works of the main representatives of this philosophical direction in France. Methodologically, I keep strictly to the analysis of main works of both authors, and I also proceed comparatively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Pojeti zivota v dilech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra.pdfPlný text práce456,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - vedouci Neupauer - Bila.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bila_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Bila_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce485,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.