Název: Technika a umění - Kamil Lhoták
Další názvy: Technology and the arts - Kamil Lhoták
Autoři: Kováříková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9744
Klíčová slova: technika;výtvarné umění;Kamil Lhoták;malíř;ilustrátor;moderní civilizace;magický realismus
Klíčová slova v dalším jazyce: technology;fine arts;Kamil Lhoták;painter;illustrator;modern civilization;magic realism
Abstrakt: Modernizace společnosti, a s tím související vývoj techniky, ovlivnil také vývoj umění. Malíř a ilustrátor Kamil Lhoták (1912 ? 1990) patří k umělcům, které oslovila moderní civilizace. Jeho tvorba je řazena k proudu magického realismu. Stejně jako on byla poznamenána překotnými událostmi 20. století také generace jeho vrstevníků. Na proměny společnosti, její modernizaci, vývoj vědy, reagovala novými cestami a hledáním odpovídajícího výrazu ve výtvarném umění.
Abstrakt v dalším jazyce: Modernization of society and related development of technology also influenced development of art. The painter and illustrator Kamil Lhoták (1912 ? 1990) belongs to the artists who were engaged by modern civilization. His work is classified as magic realism. The generation of his contemporaries was also influenced by rapid events of the 20th century. It reacted to changes in society, its modernization, and the development of science by new ways and by looking for correspondent expression in the fine art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Technika a umeni - Kamil Lhotak.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova_Doubravova.pdfPosudek vedoucího práce152,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce904,07 kBRTFZobrazit/otevřít
Kovarikova_Olga0001.pdfPrůběh obhajoby práce406,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.