Název: Šoa Židů na Plzeňsku a jejich návrat.
Další názvy: Pilsen Holocaust of Jews
Autoři: Jakešová, Dobromila
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9751
Klíčová slova: holocaust;pronásledování;vykořenění;zničení;válka;koncentrační tábory;transporty;vyhlazovací tábory
Klíčová slova v dalším jazyce: holocaust;persecution;extirpation;destruction;war;transports;extermination camps
Abstrakt: Práce se věnuje problematice holocaustu Židů na Plzeňsku v těsně před vypuknutím a průběhu války a po jejich návratu domů.Postoj civilního obyvatelstva k jejich návratu a jejich další pronásledování po skončení války.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of Holocaust wich has been chosen for this work is very extensive as well as important for the society of these days. This is a topic a great number of historians have been interested in so far and it tries to explain its causes and mainly some influences and effects regarding today´s society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Dobromila Jakesova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakesova_Tydlitatova.docxPosudek vedoucího práce53,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jakesova_Tarant.docPosudek oponenta práce72 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jakesova_Dobromila0001.pdfPrůběh obhajoby práce628,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.