Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josefcs
dc.contributor.authorDrbalová, Evacs
dc.contributor.refereeKlouda, Jancs
dc.date.accepted2013-01-23cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:18Z-
dc.date.available2012-08-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:18Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2012-12-07cs
dc.identifier51878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9756-
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na zhodnocení efektivity výstupů z účetního systému pro potřeby řízení a navrhuje případná zlepšení a doporučení pro daňovou optimalizaci. V úvodu práce jsou uvedeny hlavní důvody využívání outsourcingu v oblasti účetnictví a daní. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován účetní a daňový systém v ČR. Dále jsou vysvětleny postupy tvorby účetní uzávěrky a závěrky a tvorba finanční analýzy. Poslední teoretickou částí je popis účetního software Pohoda. V praktické části jsou popsány dva vybrané podniky, u kterých je nejprve provedena horizontální a vertikální analýza, a poté finanční analýza. Dále jsou porovnány výstupy obou podniků a v závěru jsou navrhnuta opatření na zlepšení zjištěných nedostatků a zajištění finanční efektivity a daňové optimalizace. Práce je doplněna tabulkami, grafy a přílohami. Při zpracování práce byla použita doporučená odborná literatura a účetní výkazy vybraných podniků.cs
dc.format106 s. + 6 přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectúčetní systémcs
dc.subjectdaňový systémcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectřízení podnikůcs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.titleHodnocení efektivity výstupů z účetních systémů pro potřeby řízení a daňové optimalizacecs
dc.title.alternativeEvaluation of effectiveness of accounting systems outputs for management and tax optimalizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main reasons for outsourcing in the accounting and tax area was introduced at the beginning. The thesis was devided into two parts, on the theoretical and practical. The accounting system and the tax system in the Czech Republic was described in the first theoretical part. The second part explaines procedures of the financial statements, the financial accounts and the financial analysis. The accounting information software Pohoda was defined in the last theoretical part. Two selected companies are described in the first practical part. Initially was performed the horizontal and vertical analysis and then the financial analysis. The last parst was focused on the financial outputs of the both comapanies and at the end are proposed suitable steps to improved the financial management and the tax optimalization. The thesis was supplemented by figures, charts and enclosures. All the information was obtained from the technical literature and the accounting statements of the selected companies.en
dc.title.otherneuvedencs
dc.subject.translatedaccounting systemen
dc.subject.translatedtax systemen
dc.subject.translatedaccouningen
dc.subject.translatedhorizontal analysisen
dc.subject.translatedvertical analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedratio indexesen
dc.subject.translatedbusiness managementen
dc.subject.translatedtax optimalization The thesis is focused on the evaluation of effectivness of accounting system outputs from management and suggests possible improvements and recommendations for tax optimalization.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova+prace_E.Drbalova_final.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
15_ved_drbalova.pdfPosudek vedoucího práce636,03 kBAdobe PDFView/Open
5_opon_drbalova.pdfPosudek oponenta práce810,35 kBAdobe PDFView/Open
Drbalova0002.PDFPrůběh obhajoby práce322,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.