Název: Analýza nákladů a výnosů Thomayerovy nemocnice
Další názvy: The Analysis of Costs and Revenues in Thomayer Hospital
Autoři: Filandrová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Škanderová, Vivien
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9760
Klíčová slova: zdravotnictví;příspěvková organizace;náklady;výnosy
Klíčová slova v dalším jazyce: health care;contributory organisation;costs;revenues
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a výnosů zdravotnického zařízení, konkrétně ORL a Očního oddělení Thomayerovy nemocnice. V teoretické části jsou identifikovány základní pojmy, stručně objasněna problematika financování zdravotnictví v ČR a přiblížena ekonomika zdravotnických zařízení. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje vlastní analýzu nákladů a výnosů vybraných oddělení v období od roku 2009 do roku 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyzes the costs and revenues of a medical facility, namely the Otorhinolaryngology and Ophthalmology departement in the Thomayer Hospital. The theoretical part identified the basic concepts, briefly explained the issue of health care financing in the Czech Republic and approached the economics of healthcare facilities. The theoretical part is followed by a practical part, which includes its own cost-benefit analysis of selected clinics in the period from 2009 to 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Filandrova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
filandrova.pdfPosudek vedoucího práce793,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
filandrova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce628,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
filandrova.PDFPrůběh obhajoby práce245,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.