Title: Analýza nákladů a výnosů Thomayerovy nemocnice
Other Titles: The Analysis of Costs and Revenues in Thomayer Hospital
Authors: Filandrová, Petra
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Škanderová, Vivien
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9760
Keywords: zdravotnictví;příspěvková organizace;náklady;výnosy
Keywords in different language: health care;contributory organisation;costs;revenues
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a výnosů zdravotnického zařízení, konkrétně ORL a Očního oddělení Thomayerovy nemocnice. V teoretické části jsou identifikovány základní pojmy, stručně objasněna problematika financování zdravotnictví v ČR a přiblížena ekonomika zdravotnických zařízení. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje vlastní analýzu nákladů a výnosů vybraných oddělení v období od roku 2009 do roku 2011.
Abstract in different language: This thesis analyzes the costs and revenues of a medical facility, namely the Otorhinolaryngology and Ophthalmology departement in the Thomayer Hospital. The theoretical part identified the basic concepts, briefly explained the issue of health care financing in the Czech Republic and approached the economics of healthcare facilities. The theoretical part is followed by a practical part, which includes its own cost-benefit analysis of selected clinics in the period from 2009 to 2011.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Filandrova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
filandrova.pdfPosudek vedoucího práce793,18 kBAdobe PDFView/Open
filandrova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce628,63 kBAdobe PDFView/Open
filandrova.PDFPrůběh obhajoby práce245,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.