Název: Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace
Další názvy: Effective using of social network for marketing communication of organization
Autoři: Harantová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Šampalík, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9763
Klíčová slova: sociální sítě;marketingová komunikace;Facebook;Google+;Twitter;internet;propagace;marketingový plán;reklama;Web 2.0
Klíčová slova v dalším jazyce: social network;marketing communication;Facebook;Google+;Twitter;Internet;propagation;marketing plan;advertisement;Web 2.0
Abstrakt: Tématem diplomové práce je Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace. První část práce popisuje teoretická východiska k marketingové komunikaci na internetu. Jsou charakterizovány sociální sítě a uvedeny konkrétní nástroje, které může společnost při realizaci této komunikace využít. Stěžejní část práce je věnovaná posouzení efektivnosti marketingové komunikace společnosti The PUB Franchising s. r. o. na sociální síti Facebook. Výstupem analýzy efektivnosti je sestavení plánu komunikace s doporučenými návrhy na vylepšení stávající komunikace. Využitím stanovených doporučení bude moci společnost posílit svojí marketingovou komunikaci a tím přilákat nové zákazníky
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this theses is Effective using of social network for marketing communication of organization. The first part describes the theoretical basis of marketing communication on the Internet. The characteristics of social networks and specific tools which company can use for this communication are described in detail. The central part is devoted to assessing the effectiveness of marketing communications of The PUB Franchising INC. on social network Facebook. The output of efficiency analysis is to set up a communication plan with recommended proposals for improvements to existing roads. By using the recommendations provided, the company will be able to leverage marketing communication and thus attract new customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tereza Harantova 2013.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
19_ved_harantova.pdfPosudek vedoucího práce687,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
11_opon_harantova.pdfPosudek oponenta práce556,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Harantova.PDFPrůběh obhajoby práce334,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.