Title: Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace
Other Titles: Effective using of social network for marketing communication of organization
Authors: Harantová, Tereza
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Šampalík, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9763
Keywords: sociální sítě;marketingová komunikace;Facebook;Google+;Twitter;internet;propagace;marketingový plán;reklama;Web 2.0
Keywords in different language: social network;marketing communication;Facebook;Google+;Twitter;Internet;propagation;marketing plan;advertisement;Web 2.0
Abstract: Tématem diplomové práce je Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace. První část práce popisuje teoretická východiska k marketingové komunikaci na internetu. Jsou charakterizovány sociální sítě a uvedeny konkrétní nástroje, které může společnost při realizaci této komunikace využít. Stěžejní část práce je věnovaná posouzení efektivnosti marketingové komunikace společnosti The PUB Franchising s. r. o. na sociální síti Facebook. Výstupem analýzy efektivnosti je sestavení plánu komunikace s doporučenými návrhy na vylepšení stávající komunikace. Využitím stanovených doporučení bude moci společnost posílit svojí marketingovou komunikaci a tím přilákat nové zákazníky
Abstract in different language: The theme of this theses is Effective using of social network for marketing communication of organization. The first part describes the theoretical basis of marketing communication on the Internet. The characteristics of social networks and specific tools which company can use for this communication are described in detail. The central part is devoted to assessing the effectiveness of marketing communications of The PUB Franchising INC. on social network Facebook. The output of efficiency analysis is to set up a communication plan with recommended proposals for improvements to existing roads. By using the recommendations provided, the company will be able to leverage marketing communication and thus attract new customers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tereza Harantova 2013.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
19_ved_harantova.pdfPosudek vedoucího práce687,49 kBAdobe PDFView/Open
11_opon_harantova.pdfPosudek oponenta práce556,74 kBAdobe PDFView/Open
Harantova.PDFPrůběh obhajoby práce334,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.