Title: Interní audit
Other Titles: The Internal Audit
Authors: Cirklová, Lenka
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Chaloupecká, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9778
Keywords: audit;interní audit;auditor;vnitřní kontrola
Keywords in different language: audit;internal audit;auditor;internal control
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout optimální řešení organizace interního auditu v podmínkách zvolené společnosti. Po úvodní obecné charakteristice auditu, je práce zaměřena na interní audit. V této části jsou objasněny standardy, pracovní postupy a druhy interního auditu. Praktická část začíná představením vybrané společnosti, která je bezpodmínečně nutná k pochopení stávajících procesů a činností. Následuje analýza možností využití interního auditu ve zvoleném podniku. Na základě provedeného rozboru je navrženo optimální řešení organizace interního auditu sledované společnosti.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to design an optimal solution to the organization of internal audit in terms of the chosen company. After the general characteristics of internal audit, is the thesis focused on internal audit itself. This section clarified standards, procedures and types of internal audit. The practical part begins with basic information about a chosen company, this general knowledge is absolutely necessary to understand existing processes and activities in the company. Followed by analysis of the possibilities to use internal audit in the chosen company. Based on the analysis, is the optimal solution to the organization's internal audit reporting company is suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lenka CIRKLOVA.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
13_ved_cirkolova.pdfPosudek vedoucího práce686,25 kBAdobe PDFView/Open
9_opon_cirklova.pdfPosudek oponenta práce531,78 kBAdobe PDFView/Open
Cirkolva.PDFPrůběh obhajoby práce328,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.