Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of business development in ComWa Ltd. in the period of economic crisis
Autoři: Jeslínková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9780
Klíčová slova: krize;příčiny krize;finanční analýza;finanční ukazatele;preventivní protikrizové opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;cause of crisis;financial analysis;financial indicators;preventive anti-crisis measure
Abstrakt: V první kapitole práce je definována krize, popsány příčiny jejího vzniku a důsledky pro svět a ČR. Ve druhé kapitole je představen podnik ComWa spol. s r.o. Následující kapitola pojednává o finanční analýze. Ve čtvrté kapitole je provedena finanční analýza podniku ComWa spol. s r.o. zvlášť pro období před krizí (2004 ? 2007) a období krize (2008 ? 2011). Kapitola pátá shrnuje a vyhodnocuje výsledky dosažené provedením finanční analýzy. Na závěr autorka navrhuje protikrizové opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work is devided into 6 chapters. In the first chapter the crisis is defined and the causes of the rise and the conseqences for the world and the Czech Republic are described. In the second chapter the enterprice ComWa Ltd. is introduced. The following chapter discusses the financial analysis. In the fourth chapter the theory is transfered into praxes. The analysis is performed for period before crisis (2004 ? 2007) and period of the crisis (2008 ? 2011). The fifth chapter sumarizes and assesses the results attained by the financial analysis. In conclusion of the diploma work the author suggests an anticrisis move.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP FEK 7.12.2012.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
21_ved_jeslinkova.pdfPosudek vedoucího práce682,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
13_opon_jeslinkova.pdfPosudek oponenta práce573,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jeslinkova.PDFPrůběh obhajoby práce144,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.