Title: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Other Titles: Analysis of business development in ComWa Ltd. in the period of economic crisis
Authors: Jeslínková, Monika
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9780
Keywords: krize;příčiny krize;finanční analýza;finanční ukazatele;preventivní protikrizové opatření
Keywords in different language: crisis;cause of crisis;financial analysis;financial indicators;preventive anti-crisis measure
Abstract: V první kapitole práce je definována krize, popsány příčiny jejího vzniku a důsledky pro svět a ČR. Ve druhé kapitole je představen podnik ComWa spol. s r.o. Následující kapitola pojednává o finanční analýze. Ve čtvrté kapitole je provedena finanční analýza podniku ComWa spol. s r.o. zvlášť pro období před krizí (2004 ? 2007) a období krize (2008 ? 2011). Kapitola pátá shrnuje a vyhodnocuje výsledky dosažené provedením finanční analýzy. Na závěr autorka navrhuje protikrizové opatření.
Abstract in different language: This diploma work is devided into 6 chapters. In the first chapter the crisis is defined and the causes of the rise and the conseqences for the world and the Czech Republic are described. In the second chapter the enterprice ComWa Ltd. is introduced. The following chapter discusses the financial analysis. In the fourth chapter the theory is transfered into praxes. The analysis is performed for period before crisis (2004 ? 2007) and period of the crisis (2008 ? 2011). The fifth chapter sumarizes and assesses the results attained by the financial analysis. In conclusion of the diploma work the author suggests an anticrisis move.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP FEK 7.12.2012.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
21_ved_jeslinkova.pdfPosudek vedoucího práce682,44 kBAdobe PDFView/Open
13_opon_jeslinkova.pdfPosudek oponenta práce573,5 kBAdobe PDFView/Open
jeslinkova.PDFPrůběh obhajoby práce144,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.