Title: Plánování a finanční prognózy v podniku
Other Titles: Planning and financial perspectives in a company
Authors: Šípová, Michaela
Advisor: Červený, Josef
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9787
Keywords: plánování podniku;strategické plánování;investiční plánování;finanční plánování;analýza;predikce;výkazy
Keywords in different language: business planning;strategic planning;investment planning;financial planning;analysis;prediction;financial statements
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na plánování a finanční prognózy ve společnosti ŠkoFIN, s.r.o. Struktura diplomové práce je tvořena třemi hlavními částmi. První část je věnována teorii, která blíže specifikuje jednotlivé druhy plánů. Druhá část je částí praktickou, kde je z dlouhodobého hlediska provedena celková analýza společnosti ŠkoFIN, s.r.o. V rámci praktické části jsou analyzovány interní a externí vlivy na podnik. Závěry z této analýzy jsou použity k sestavení strategické analýzy. V poslední třetí části je na základě získaných poznatků vyhotoven návrh strategického plánu a finanční plán.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on planning and financial perspectives in the company ŠkoFIN, Ltd. The thesis consists of three main parts. The first part of the thesis is devoted the theory that specifies the various types of plans. The second part is the practical part, where a comprehensive analysis of ŠkoFIN, Ltd. was done. In the practical part the internal and external influences on company are analyzed. The conclusions from this analysis are used to build a strategic analysis. The last part used the knowledge from the analyses to form a proposal strategic and financial plan for ŠkoFIN, Ltd.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Sipova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
sipova.pdfPosudek vedoucího práce653,89 kBAdobe PDFView/Open
sipova_1.pdfPosudek oponenta práce575,03 kBAdobe PDFView/Open
sipova_2.PDFPrůběh obhajoby práce215,11 kBAdobe PDFView/Open
Sipova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP266,66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.