Název: Plánování a finanční prognózy v podniku
Další názvy: Planning and financial perspectives in a company
Autoři: Šípová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9787
Klíčová slova: plánování podniku;strategické plánování;investiční plánování;finanční plánování;analýza;predikce;výkazy
Klíčová slova v dalším jazyce: business planning;strategic planning;investment planning;financial planning;analysis;prediction;financial statements
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na plánování a finanční prognózy ve společnosti ŠkoFIN, s.r.o. Struktura diplomové práce je tvořena třemi hlavními částmi. První část je věnována teorii, která blíže specifikuje jednotlivé druhy plánů. Druhá část je částí praktickou, kde je z dlouhodobého hlediska provedena celková analýza společnosti ŠkoFIN, s.r.o. V rámci praktické části jsou analyzovány interní a externí vlivy na podnik. Závěry z této analýzy jsou použity k sestavení strategické analýzy. V poslední třetí části je na základě získaných poznatků vyhotoven návrh strategického plánu a finanční plán.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on planning and financial perspectives in the company ŠkoFIN, Ltd. The thesis consists of three main parts. The first part of the thesis is devoted the theory that specifies the various types of plans. The second part is the practical part, where a comprehensive analysis of ŠkoFIN, Ltd. was done. In the practical part the internal and external influences on company are analyzed. The conclusions from this analysis are used to build a strategic analysis. The last part used the knowledge from the analyses to form a proposal strategic and financial plan for ŠkoFIN, Ltd.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michaela_Sipova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
sipova.pdfPosudek vedoucího práce653,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sipova_1.pdfPosudek oponenta práce575,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sipova_2.PDFPrůběh obhajoby práce215,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sipova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP266,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.