Název: Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku
Další názvy: Cash-flow and liquidity controlling in choosen company
Autoři: Vohnout, Radek
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hinke, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9789
Klíčová slova: controlling;cash flow;likvidita
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;cash flow;liquidity
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na controlling cash-flow a likvidity ve zvolené společnosti. V první části je provedena literární rešerše potřebných teoretických znalostí. Tyto znalosti jsou využity v druhé části, kdy je zvolená společnost nejprve krátce představena, poté jsou analyzovány controllingový systém společnosti včetně finančního subsystému, na který je následně kriticky nahlédnuto, a posléze jsou vyvozeny doporučující kroky pro společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented worked is focused on controlling of cash-flow and liquidity in chosen company. First part consists of literature review of fundamental theoretical knowledge. This knowledge is used in the second part where it is applied in analysis of the chosen company. The second part consists of the company introduction, analysis of controlling system with focus on the financial controlling subsystem, evaluation of analysis results and final deduction of recommendation for the chosen company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
45_ved_vohnout.pdfPosudek vedoucího práce681,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vohnout.PDFPosudek oponenta práce638,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohnout0001.PDFPrůběh obhajoby práce321,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.