Title: Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku
Other Titles: Cash-flow and liquidity controlling in choosen company
Authors: Vohnout, Radek
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9789
Keywords: controlling;cash flow;likvidita
Keywords in different language: controlling;cash flow;liquidity
Abstract: Předložená práce je zaměřena na controlling cash-flow a likvidity ve zvolené společnosti. V první části je provedena literární rešerše potřebných teoretických znalostí. Tyto znalosti jsou využity v druhé části, kdy je zvolená společnost nejprve krátce představena, poté jsou analyzovány controllingový systém společnosti včetně finančního subsystému, na který je následně kriticky nahlédnuto, a posléze jsou vyvozeny doporučující kroky pro společnost.
Abstract in different language: Presented worked is focused on controlling of cash-flow and liquidity in chosen company. First part consists of literature review of fundamental theoretical knowledge. This knowledge is used in the second part where it is applied in analysis of the chosen company. The second part consists of the company introduction, analysis of controlling system with focus on the financial controlling subsystem, evaluation of analysis results and final deduction of recommendation for the chosen company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
45_ved_vohnout.pdfPosudek vedoucího práce681,5 kBAdobe PDFView/Open
vohnout.PDFPosudek oponenta práce638,08 kBAdobe PDFView/Open
Vohnout0001.PDFPrůběh obhajoby práce321,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.