Název: Analýza struktury odměňování top managementu v bankovním sektoru před a po finanční krizi
Další názvy: The analysis of the remuneration structure of top management in the banking sector before and after the financial crisis
Autoři: Březáková, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Krejcar, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9794
Klíčová slova: hospodářská krize;finanční krize;struktura odměňování;top management;bankovní sektor
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;financial crisis;remuneration structure;top management;banking sector
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu struktury odměňování top managementu v bankovním sektoru před a po finanční krizi. První část charakterizuje obecné rysy finanční a hospodářské krize. Stručně popisuje vznik a vývoj krize v letech 2007 - 2009 ve Spojených státech amerických a v České republice. V druhé části je věnována pozornost jednotlivým složkám struktury odměňování. V další části následuje analýza dat vybrané skupiny evropských bank s využitím specifických metod. Zásadní poznatky z provedené analýzy jsou sumarizovány pomocí struktury odměňování top manažerů za rok 2007 a 2012 a zhodnoceny. Nakonec je navržena struktura odměňování top manažerů Komerční banky v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the analysis of the remuneration structure of top management in the banking sector before and after the financial crisis. The first part of the thesis describes general characteristics of financial and economic crises and briefly summarizes the emergence and development of the crisis between 2007 and 2009 in the United States of America and the Czech Republic. The second part is devoted to the individual components of remuneration structure. The next part of the thesis analyzes the data of a selected peer group of European banks, using specific methods. All essential findings from the analysis are summarized with the use of the remuneration structure for top managers in 2007 and 2012 and are evaluated. Finally, a remuneration structure for the Czech Commercial bank?s top management is designed.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Brezakova.pdfPlný text práce919,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
brezakova.pdfPosudek vedoucího práce586,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brezakova_1.pdfPosudek oponenta práce672,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brezakova_2.PDFPrůběh obhajoby práce197,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brezakova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP220,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.