Title: Analýza struktury odměňování top managementu v bankovním sektoru před a po finanční krizi
Other Titles: The analysis of the remuneration structure of top management in the banking sector before and after the financial crisis
Authors: Březáková, Blanka
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Krejcar, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9794
Keywords: hospodářská krize;finanční krize;struktura odměňování;top management;bankovní sektor
Keywords in different language: economic crisis;financial crisis;remuneration structure;top management;banking sector
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu struktury odměňování top managementu v bankovním sektoru před a po finanční krizi. První část charakterizuje obecné rysy finanční a hospodářské krize. Stručně popisuje vznik a vývoj krize v letech 2007 - 2009 ve Spojených státech amerických a v České republice. V druhé části je věnována pozornost jednotlivým složkám struktury odměňování. V další části následuje analýza dat vybrané skupiny evropských bank s využitím specifických metod. Zásadní poznatky z provedené analýzy jsou sumarizovány pomocí struktury odměňování top manažerů za rok 2007 a 2012 a zhodnoceny. Nakonec je navržena struktura odměňování top manažerů Komerční banky v České republice.
Abstract in different language: This thesis focuses on the analysis of the remuneration structure of top management in the banking sector before and after the financial crisis. The first part of the thesis describes general characteristics of financial and economic crises and briefly summarizes the emergence and development of the crisis between 2007 and 2009 in the United States of America and the Czech Republic. The second part is devoted to the individual components of remuneration structure. The next part of the thesis analyzes the data of a selected peer group of European banks, using specific methods. All essential findings from the analysis are summarized with the use of the remuneration structure for top managers in 2007 and 2012 and are evaluated. Finally, a remuneration structure for the Czech Commercial bank?s top management is designed.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Brezakova.pdfPlný text práce919,17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
brezakova.pdfPosudek vedoucího práce586,06 kBAdobe PDFView/Open
brezakova_1.pdfPosudek oponenta práce672,88 kBAdobe PDFView/Open
brezakova_2.PDFPrůběh obhajoby práce197,9 kBAdobe PDFView/Open
Brezakova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP220,73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.