Title: Investiční controlling a jeho aplikace ve firmě Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Other Titles: Investment controlling in the company Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Authors: Mašková, Kateřina
Advisor: Červený, Josef
Referee: Binderová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9797
Keywords: controlling;investice;plánování;kontrola
Keywords in different language: controlling;investment;planning;control
Abstract: Obsahem této diplomové práce je problematika investičního controllingu ve společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. V teoretické části textu je vymezen controlling jako nástroj řízení a definovány nástroje a techniky investičního controllingu. Na tuto část navazuje analýza prostředí společnosti a finanční analýzy provedené se zaměřením na faktory, které mají dopad na oblast investic. Důležitou součástí praktické části práce je provedení analýzy investičního controllingu ve zvoleném podnikatelském subjektu a identifikace jeho slabých a silných míst s následným navržením vhodných nástrojů a technik investičního controllingu, jejichž uplatňování povede ke zkvalitnění investičního controllingu ve firmě. Doporučené nástroje a techniky jsou v poslední části práce aplikovány na modelovém investičním projektu. Veškeré potřebné výpočty jsou nastaveny v tabulkovém editoru Microsoft Excel pro možnost opakovaného užití.
Abstract in different language: This thesis deals with the investment controlling in the Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. In the theoretical section the controlling is defined as a management tools and it defines tools and techniques of the investment controlling. This part is followed by the company environment analysis and the financial analysis of the investment factors. The practical part analyzes the controlling investment in the selected company. The strengths and weaknesses are identified and the appropriate investment controlling tools and techniques to the improvement are proposed. The recommended tools and techniques are applied to the model investment project in the last part. All the calculations are set in the Microsoft Excel editor for the reuse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Maskova.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
29_ved_maskova.pdfPosudek vedoucího práce653,66 kBAdobe PDFView/Open
23_opon_maskova.pdfPosudek oponenta práce615,71 kBAdobe PDFView/Open
Maskova.PDFPrůběh obhajoby práce326,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.