Název: Řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podniku
Další názvy: Management of working capital and costs in a chosen company
Autoři: Matyášová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9798
Klíčová slova: pracovní kapitál;čistý pracovní kapitál;náklady;kalkulace;rozpočty
Klíčová slova v dalším jazyce: working capital;net working capital;costs;costing;budgets
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části diplomové práce jsou objasněny pojmy týkající se pracovního kapitálu, jeho jednotlivých složek, a způsobu řízení. Dále jsou zde vymezeny náklady, jejich členění a metody jejich řízení. Teoretické znalosti na základě literární rešerše jsou využity v části praktické, ve které je nejprve představena zvolená společnost, provedena SWOT analýza a finanční analýza, následuje analýza řízení pracovního kapitálu a nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu, její kritické zhodnocení včetně návrhů možných zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on working capital and cost management in selected company. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first part, the concepts of working capital, its components and working capital management are explained. Furthermore, the costs, cost structure and cost management are defined. Theoretical knowledge gained from literature research is used in the practical part, in which the selected company is introduced, a SWOT analysis and financial analysis performed, followed by analysis of working capital management and costs in the selected business entity and its critical evaluation including suggestions for possible improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Analyza pracovniho kapitalu a nakladu ve vybranem podniku - Matyasova Klara.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matyasova.pdfPosudek vedoucího práce625,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matyasova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce557,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matyasova.PDFPrůběh obhajoby práce228,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.